Jaarverslag 2014

Op 1 mei 2014 is  “Stichting  Monumentaal Westland” opgericht, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft vanaf 18 juli 2014 de ANBI-status.  Het doel als vrijwillige organisatie is  het organiseren van de jaarlijkse Open Monumentendag en Klassendag binnen de gemeente Westland. Daarnaast kan de stichting ondersteuning bieden bij andere activiteiten die met de promotie van monumenten te maken hebben.  De stichting bestaat uit vier bestuursleden. Arie Storm (voorzitter), Peter Huegen (secretaris), Wim Bom (penningmeester) en Jolanda Faber (PR/communicatie). Zij steunen op één of twee coördiantoren per kern en meer dan twee honderd vrijwilligers.

Dit jaar deden meer dan duizend Westlandse schoolkinderen op vrijdag 12 september mee aan de Open Monumenten Klassendag. Zij bezochten o.a. het Staelduinsebos, de watertoren, de gashouder en het WSM-station in Naaldwijk, het Westlands Museum, het graf van Herckerath en een schipperswoning aan de Havenstraat in Monster. De leerlingen iuit Wateringen en Kwintsheul bezochten de kerken, de Hofboerderij, de molen  en het gemaal.

Het thema van Open Monumentendag was ‘Op Reis’. De opening van de Open Monumentendag 2014 werd in “De Nederhof” te Honselersdijk  gehouden. Als openingshandeling overhandigde de heer Henk van Wijk van de vereniging “ Hendrik de Keyser” aan wethouder Marga de Goeij  het nieuwe monumentenschildje.  Toneelgroep Wateringen en de wethouder toerden vervolgens in Oldtimers langs diverse monumenten, waarbij ook bij de historische druiventuin Sonnehoeck een monumentenschildje gebracht werd.

De vrijwilligersavond vond plaats in de Bartholomeuskerk in Poeldijk, waar de foto’s van Open Monumentendag werden getoond, de splintergroep hun glaskunst demonstreerden en de vrijwilligers diverse tentoonstellingen konden bezoeken.

De uitgaven in 2014 (boekjaar van 1 mei tot 31 december) bedroegen € 3.159. Het busvervoer op Klassendag is (deels) gesponsord door Rabobank Westland.

Download hier het jaarverslag.