Klassendag Open Monumenten

Klassendag Open Monumenten

Gedurende het gehele schooljaar mogen klassendagen in verband met Open Monumenten worden georganiseerd. Leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs bezoeken dan een of meerdere monumenten in hun dorp of streek. Uit de vele verhalen van voorgaande jaren kan worden opgemaakt dat de leerlingen het niet alleen leerzaam vinden, maar ook erg leuk. Door in hun eigen dorp of streek een of meerdere monumenten te bezoeken komt de eigen geschiedenis tot leven en raken ze op een speelse manier vertrouwd met ons cultureel erfgoed.

Organisatie

De Klassendag is een initiatief van het landelijk projectbureau Open Monumentendag en ondersteunt scholen, gemeentes, en lokale comités Open Monumenten bij het organiseren van klassendagen. Scholen die willen meedoen met Open Monumenten klassendag kunnen contact opnemen met organiserend comité voor het Westland: monumentaal.westland@gmail.com.

Voor verdere informatie zie onder andere: www.klassendag.nl of stel je vragen aan: project@monumentenland. Er is ook veel lesmateriaal voorhanden op de site zie hiervoor: www.klassendag.nl/lesmateriaal.

In Westland zijn we er trots op dat er elk jaar weer honderden kinderen naar onze monumenten toekomen. Dit evenement kan alleen plaatsvinden doordat onze scholen graag hun medewerking hieraan geven. Op jonge leeftijd het besef meegeven dat we het verleden moeten koesteren, is een groot goed wat we delen met elkaar.