Over de stichting

Op 1 mei 2014 is de Stichting Monumentaal Westland van start gegaan. Dit gebeurde met het ondertekenen van de statuten in het Raadhuis van Wateringen. Notariskantoor Westland Partners zorgde voor de benodigde papieren en voor een feestelijk sfeertje.

De nieuwe stichting heeft de organisatie van Open Monumentendag in het Westland overgenomen van de gemeente. Deze zal nog wel hoofdsponsor blijven. De stichting draagt eigenlijk alleen zorg voor het dagelijks bestuur. Hieronder valt het beheer van de financiën, de communicatie met omliggende gemeenten en met de landelijke stichting, en de promotie van Open Monumentendag. De voorbereiding en uitvoering blijft in handen van de plaatselijke comités. Deze kunnen vanaf dit jaar gesponsord worden door ondernemers uit hun kern zodat zij nog meer uit kunnen pakken.

Het doel van Monumentaal Westland

Naast het organiseren van Open Monumentendag  heeft Stichting Monumentaal Westland tot doel om ondersteuning te bieden bij andere activiteiten die met de promotie van monumenten te maken hebben, zoals rondleidingen, fiets- en vaarroutes  en het uitgeven van publicaties. In  uitzonderlijke gevallen zet de stichting zich in voor het behoud van een kwetsbaar monument.

Per 24 juli 2014 staat de stichting bij de belastingdienst geregistreerd als culturele ANBI. Dit betekent dat alle giften en donaties aan de stichting financieel aftrekbaar zijn.
Registratienummer 854077868, vestigingsplaats Wateringen.

Het bestuur bestaat uit

Gerard Witkamp – voorzitter
Wouter Loots – secretaris
Evert van Beek – penningmeester
Sanne Riezebos – PR en communicatie

De statuten

zijn op 19-02-2020 aangepast om het doel uit te breiden
Getekend Afschrift Statutenwijziging Met Notulen