Over de stichting

Op 1 mei 2014 is de Stichting Monumentaal Westland van start gegaan. Dit gebeurde met het ondertekenen van de statuten in het Raadhuis van Wateringen. Notariskantoor Westland Partners zorgde voor de benodigde papieren en voor een feestelijk sfeertje.

De nieuwe stichting heeft de organisatie van Open Monumentendag in het Westland overgenomen van de gemeente. Deze zal nog wel hoofdsponsor blijven. De stichting draagt eigenlijk alleen zorg voor het dagelijks bestuur. Hieronder valt het beheer van de financiën, de communicatie met omliggende gemeenten en met de landelijke stichting, en de promotie van Open Monumentendag. De voorbereiding en uitvoering blijft in handen van de plaatselijke comités. Deze kunnen vanaf dit jaar gesponsord worden door ondernemers uit hun kern zodat zij nog meer uit kunnen pakken.

Het doel van Monumentaal Westland

Naast het organiseren van Open Monumentendag  heeft Stichting Monumentaal Westland tot doel om ondersteuning te bieden bij andere activiteiten die met de promotie van monumenten te maken hebben, zoals rondleidingen, fiets- en vaarroutes  en het uitgeven van publicaties. In  uitzonderlijke gevallen zet de stichting zich in voor het behoud van een kwetsbaar monument.

Per 24 juli 2014 staat de stichting bij de belastingdienst geregistreerd als culturele ANBI. Dit betekent dat alle giften en donaties aan de stichting financieel aftrekbaar zijn.
Registratienummer 854077868, vestigingsplaats Wateringen.

Het bestuur bestaat uit

Gerard Witkamp – voorzitter
Wouter Loots – secretaris
Evert van Beek – penningmeester
Sanne Riezebos – PR en communicatie
Rozemarijn Noordam – PR en communicatie

V.l.n.r Wouter, Rozemarijn, Evert, Gerard en Sanne

De statuten

zijn op 19-02-2020 aangepast om het doel uit te breiden
Getekend Afschrift Statutenwijziging Met Notulen

Participatie

Voor de stichting neemt Wouter Loots deel aan het Coördinatoren overleg elk half jaar in Het Westlands Museum waaraan o.a. wordt deelgenomen door de Historische Verenigingen en musea uit Groot Westland.

Uit dit overleg is de Werkgroep Erfgoed Bescherming  ontstaan o.l.v. het Genootschap Oud-Westland dat regelmatig overleg heeft  met de wethouder Cultuur en Erfgoed van de gemeente Westland over het beleid en de uitvoering rond erfgoed.

Een van de projecten van de werkgroep is het verhogen van de bewustwording door het plaatsen van informatiebordjes bij monumenten en het plaatsen van grote informatieborden in de dorpen (de eerste is geplaatst in Naaldwijk).

De stichting heeft zich aangesloten bij de Erfgoedlijn de Atlantikwall van Zuid-Holland en hier wordt aan deelgenomen door Evert van Beek en Sanne Riezebos.

De stichting is ook partner van Bezoek Westland.

We nemen ook deel aan de bijeenkomsten van Cultuurweb Westland.