Monumenten in onze streek

Ha, leuk dat je op onze website kijkt.

1) Wat zijn monumenten?
Wat zijn eigenlijk monumenten? Laten we beginnen met het woord zelf het is een woord uit het Latijn. Latijn werd duizenden jaren geleden gesproken door de Romeinen. Het stamt af van ‘monumentum’ wat betekent: dat wat herinnert. Oké, het moet ons dus ergens aan herinneren, maar waaraan precies? Nou, dat kan van alles zijn zowel leuke, interessante, maar ook droevige dingen.

2) De oude watertoren
Een monument dat goed zichtbaar is en bijna iedereen kent is de watertoren in Naaldwijk. Gebouwd in 19291930 met een toren van bijna 41 meter en twee waterreservoirs van 320 en 280 m³. Sinds geruime tijd is de watertoren buiten gebruik en zijn er plannen om het monumentale bouwwerk, dat de status van rijksmonument heeft, voor bewoning geschikt te maken. Interessant voor de leerlingen is om te onderzoeken waar een watertoren voor werd gebruikt en waarom dat nu niet meer nodig is.

3) Oorlogsmonument
Zo zijn er ook monumenten die ons herinneren aan de oorlogen die zijn geweest. Weet jij in welke oorlogen Nederland betrokken is geweest? Als je het niet meer weet geen probleem alle antwoorden staan aan eind vermeld. (A).

We zien hier het monument dat ons eraan herinnert dat chef van politie in 1942 dus tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) is gedood (waarschijnlijk doodgeschoten). Dit monument was vroeger te zien in Monster, maar nu het hoofdbureau naar elders is verplaats hangt het daar. Heb jij enig idee waar het monument nu zou kunnen zijn? (B).

4) Oude buitenverblijf van Frederik Hendrik van Oranje

Het kan ook een huis zijn dat door de gemeenschap (dorp of gemeente, stad of land) wordt gezien als bijzonder bijvoorbeeld door de bouw we noemen dat met deftig woord de architectuur. Ooit had de Frederik Hendrik van Oranje een jachtslot (buitenverblijf) in het Westland. Hieronder zie je hoe het er ooit heeft uitgezien. Prachtig hè! Helaas bestaat het niet meer, maar er zijn nog wel wat restanten – De Nederhof – bijgebouwen bewaard gebleven. Weet jij waar het buitenverblijf heeft gestaan? (C).

5) Oude Raadhuis
Prachtige oude Raadhuis van Wateringen staat ook op de lijst van Rijksmonumenten. Het geheel werd uit grote bakstenen (kloostermoppen) opgetrokken. Aan de binnenzijde werd ter versiering voor een deel gewerkt met geglazuurde stenen.  Dit raadhuis van de bekende kerkbouwer en architect Kropholler heeft vele bogen, is van natuursteen en heeft kunstwerken en teksten vlak in het metselwerk. De zus van Kropholler namelijk Julie Louise Kropholler heeft de gebrandschilderde ramen ontworpen.

6) Beeldhouwwerk van persoon
Het kan ook een beeld zijn van iemand die op een bijzondere manier heeft bijgedragen aan de bekendheid van een dorp, streek en of land. In het Westland heeft pastoor Verburch ervoor gezorgd dat de Westlandse tuinders druiven gingen kweken. Dat was in de 17e eeuw er nu staat er Poeldijk een groot standbeeld van hem én het herinnert ons eraan dat hij deze teelt in het Westland heeft gebracht.

 

7) Sonnehoeck Tuinbouwerfgoed
Op deze druiventuin is de geschiedenis van de Westlandse druiventeelt goed te zien.
Het is een levend en bloeiend productiebedrijf. De tijd op Sonnehoeck lijkt al ruim honderd jaar stil te staan. De kwekerij bestaat uit acht druivenkassen, een watertoren, twee ketelhuisjes met schoorstenen, twee fruitmuren en een boomgaard. Samen met de oude tuinderswoning met ingebouwde schuur uit 1729 is het bedrijf uniek in het Westland en van grote historische waarde.

Sonnehoeck is een rijksmonument.

 8) Tuin- of fruitmuren in het Westland
Eerst bouwden de tuinders muurtjes die de druiven moesten beschermen tegen het slechte weer maar wel de zon opving. Deze muurtjes behoren nu tot cultureel erfgoed (monument) ze staan hier en daar in het Westland, maar je kunt ze zeker nog zien in het Westlands Museum en bij Sonnehoeck. Weet je waar dat is? (D).

Later werden tegen deze muurtjes glas gezet de zogenaamde muurkasjes en weer later verdwenen de muurtjes en werd het alleen glas, maar veranderde ook de producten. Welke producten worden nu nog geteeld in het Westland? (E).

De Sonnehoeck is een rijksmonument (en de naam zegt het al het was een hoek waar veel zon werd ‘gevangen’ goed voor de druiventeelt) en noemt zichzelf geen museum maar ‘levend monument’. Waarom zou dat zijn. (F).

9) Grafmonument
Een monument wat je zeker kent is een grafsteen of grafmonument; het help ons herinneren aan een dierbare persoon die is overleden. Bijvoorbeeld je opa of je oma. En misschien ga je wel eens mee naar het graf om bloemen de leggen op het graf als opa of oma jarig zou zijn geweest of om de dag van overlijden te herdenken.  Een zeer speciale grafkelder is Monster gelegen.

Dit graf is als kelder aangelegd in de duinen, maar inmiddels ligt het hoger dan zijn omgeving. In de grafkelder liggen familieleden van oud-burgemeester Léon Herckenrath. In 1847 is deze particuliere kelder gesticht na enkele tragische familiegebeurtenissen. De laatste bijzetting heeft plaatsgevonden in 1906. De familie Herckenrath was in de negentiende eeuw bewoner van de buitenplaats Geerbron aan de Herenstraat in Monster. Een informatiepaneel bij de grafkelder vertelt u meer over de grafkelder en de familie Herckenrath.

Eén keer per jaar tijdens Open Monumentendag is het mogelijk om een kijkje te nemen in de grafkelder van de familie Herckenrath in de Grote Geest in Monster. Dit bakstenen gebouw is gesticht in het jaar 1847. Het is een particuliere begraafplaats, die destijds als kelder in het duingebied van De Geest is aangelegd.

In Fortuna’s Kinderen schrijft Annejet van Zijl over deze familie. Ben benieuwd of je deze grafkelder weet te vinden; misschien moet je het je ouders vragen.

10)Tijdelijk beweeglijk monument
Er zijn ook tijdelijk beweeglijke monumenten. Zo kennen we in het Westland het ‘Varend Corso’ misschien ben je weleens wezen kijken. Het is echt wereldberoemd. Er is een organisatie in de wereld met de naam: UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) in het Nederlands: De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En deze organisatie houdt een lijst bij van alle bijzondere evenementen/monumenten in de wereld dat heet: Erfgoedlijst. Nou en daar staat dit monument ook op!

 

Open Monumentendagen
Vind je het leuk dan wijzen we je erop dat zaterdag 10 september en zondag 11 september weer de Open monumentendagen zijn. Dan kun je in heel veel monumenten die anders zijn gesloten een kijkje nemen. Wil je een spreekbeurt houden over bijvoorbeeld een monument lees dan ook
het stuk spreekbeurten.