Klassendagen terugblikken

Verslag klassendag 2021

Een nieuwe generatie maakt kennis met de Westlandse monumenten en dus de historie.

De Lier

37 leerlingen van de basisscholen de Prins Willem Alexanderschool en de Mauritsschool deden mee met Open Monumentendag 2021. Het thema van dit jaar was: Mijn monument is jouw monument. Er waren drie onderdelen, die tegelijkertijd werden uitgevoerd; door roulatie konden alle kinderen aan alle drie de onderdelen meedoen. De bedoeling was dat de kinderen spelenderwijs iets over de geschiedenis van De Lier te weten zouden komen.  Zo was er een puzzeltocht door de Hoofdstraat waarbij de kinderen met behulp van acht oude foto’s de bijpassende plaatsen moesten zien te vinden. Bij elk gevonden plaats kregen de kinderen een aantal letters in handen. Met deze letters konden zij de zin “Mijn monument is jouw monument” samenstellen. Het tweede onderdeel was een rondleiding door het Westlands Schaatsmuseum. Daar vertelden twee enthousiaste vrijwilligsters over de ontwikkeling van de schaats én het schaatsen zelf. De kinderen vonden het erg interessant, vooral omdat velen van hen ’s winters zelf op het ijs hadden gestaan. Het derde onderdeel was een rondleiding door de Lierse Dom. Vooral het verhaal van de scheve toren viel in goede aarde wat bleek uit de vele vragen die de kinderen stelden. Voor een scheve toren hoef je kennelijk niet naar Pisa! Tussendoor kregen de kinderen wat te drinken en een lekkere koek. Na een gezellige ochtend gingen ze voldaan terug naar school. Het was een zeer geslaagde ochtend.

’s-Gravenzande

Op vrijdag 10 september was er dus de zogenoemde kindermonumentendag! Kinderen van ………School???……………… hebben deze dag goed gebruikt. Ze bezochten de bunkers uit de WOII. Deze bunkers maakten deel uit van de Atlantikwall. De Atlantikwall was een meer dan 5000 km lange verdedigingslinie die Nazi-Duitsland tijdens de WOII langs de westkust van bezette gebieden in West-Europa heeft aangelegd ter voorkoming van een invasie van de geallieerden.

Poeldijk

32 kinderen van groep 8 van de Verburch-hof school brachten een bezoek aan de oude Bartholomeusschool en de H. Bartholomeuskerk.

Kinderen vertellen zelf hun verhaal. Eerst van Gijs en Rens!

Met de hele klas liepen we naar de Bartholomeus school waar nu allemaal verschillende bedrijven zijn gevestigd. De plafonds waren vroeger erg hoog en de gangen erg breed ook de ramen zitten hoog. Een van de oude lokalen was nu ingericht met pooltafels; we konden niet nalaten om hier een paar foto’s van te maken. Daarna liepen we door naar de H. Bartholomeuskerk die overigens vlak bij de oude school ligt. In de kerk werd onze klas opgedeeld in verschillende groepjes. Mijn groepje ging als eerst via een oude houten trap naar boven. Vanaf de eerste stop konden we goed zien hoe het orgel werkte vervolgens stegen we nog hoger en klommen de toren in. We kwamen bij zeer grote klokken die juist toe wij er waren begonnen te luiden “we schrokken ons rot”. Beneden komende kregen we drankjes en koeken aangeboden. Daarna gingen we naar een kleine ruimte waar allemaal oude spaarpotten en beeldjes uit andere landen stonden opgesteld. We kregen uitleg en een rondleiding over 100 jaar onderwijs van Bartholomeusschool tot Verburch-hof. Ten slotte gingen we naar een oud-klaslokaal waar we les kregen en mochten schrijven met de zogenaamde kroontjespen.

Ons bezoek werd trouwens gefilmd door de WOS! Aan het eind kregen we prijsjes voor de mooiste tekening die we daarvoor al hadden gemaakt.

Tweede verhaal van Marit en Nora.

Hallo, om 10 over half 9 liepen we naar de Bartholomeusschool of wel het oude Verburch-hof. Daar waren allemaal oudere mensen die iets over de school gingen vertellen. We konden één klaslokaal bekijken de rest is namelijk verhuurd aan bedrijven. Daarna liepen we door naar de kerk. Toen we binnenkwamen gingen we in groepjes allemaal dingen doen. Ik zat in groep 1. We kregen als eerste een rondleiding door de kerk. Daar stonden allemaal borden met foto’s met bijhorende teksten van de honderd jaar dat onze school bestaat. Als tweede mochten we helemaal naar boven om het orgel en de klokken te bekijken. En als derde gingen we naar een oud-klaslokaal met een ‘echte’ meester. We hadden allemaal een tekening gemaakt. De drie mooiste tekeningen waren van Julia, Spencer en Nora. Die kregen chocoladerepen aangeboden als beloning. Daarna gingen we terug naar school.

Wateringen

De kerk van de Hervormde Gemeente op het Plein

De kerk kreeg twee groepen 7 van de Sint Jozef Basisschool op bezoek. Eerst werd de buitenkant van de kerk werd bekeken; de toren is rond 1350 gebouwd en is daarmee het oudste gebouw van Wateringen. In de toren werden het cachot (gevangenis) en het carillon bekeken. De organist liet het orgel van dichtbij zien en er werd een filmpje getoond over hoe het orgel in elkaar zit. Als slotstuk toverde de dominee met behulp van de verkleedkist zich om van een gewone man tot dominee.

De Hofboerderij.

De Mariaschool kwam langs met twee groepen 7. Eerst werd een algemene presentatie gegeven over de geschiedenis van deze historische plek. Daarna werd de groep in tweeën gesplitst een voor de rondleiding binnen en een voor rondleiding buiten. Het Hofpark is de bakermat van Wateringen. Rond 1250 stond hier een slot van de ridders Van Wateringhe. Omdat dit geslacht uitstierf kwam het slot in handen van de heren Van Naaldwijk. In 1485 werd het een klooster. Dit klooster werd in 1573 verwoest en op de ruïnes werd een buitenplaats gebouwd door Delftse regenten waarvan de Hofboerderij een restant is.

St. Jan de Doperkerk.

Er werden twee groepen 8 van de Hofvilla op het Sint Jan de Dopercomplex rondgeleid. Na een welkom op het kerkplein met uitleg over wat een monument is, werden de groepen in tweeën gesplitst. De kinderen werden buiten rondgeleid langs het voormalige klooster, de Mariaschool, het kerkhof, de fruitmuur en weer terug voor de kerk langs naar de voormalige kerkschapenwei. Vervolgens werd de kerk van binnen bekeken. Beide groepen waren zeer geïnteresseerd en hadden veel vragen, zoals waar het knielkussentje voor diende. Dit soort vragen zijn altijd heel uitdagend omdat je er zelf nooit bij hebt stilgestaan. Al met al is de Klassendag in de Sint Jan super verlopen. Ook voor de leerlingen en leerkrachten, zoals zij heel attent achteraf nog lieten weten.

Kwintsheul

Sint Andreaskerk.

Twee groepen 7 van de openbare school De Kyckert werden hier welkom geheten. Je merkt dat de leerlingen minder kerks zijn, ze begrijpen niet zo goed wat er in een kerk gebeurt. Toch was fijn te merken dat de school het bezoek aan de kerk met de kinderen goed had voorbereid. De interactie met de kinderen maakt dat het bezoek elk jaar weer anders is, dit houdt ons scherp! Neem nou de vraag: ‘Waarom hangt het kruis van Petrus ondersteboven’? Dat is toch weer even nadenken. In de kerk werd gekeken naar de rituelen en gebruiken van de katholieke kerk. Vervolgens werd de toren met zijn meerdere zolders beklommen om uiteindelijk vanaf de ‘omloop’ te proberen of je je eigen woonhuis kon ontdekken. Als dan de volgende dag kinderen met hun vriendjes en of hun ouders terugkomen weet je dat niet alleen de vrijwilligers het naar hun zin hebben gehad.

Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck.

Twee groepen 7 van de Pieter van der Plasschool kwamen misschien wel het meest typisch Westlandse monument bekijken dat bestaat. Sonnehoeck is de enige kwekerij met de status van rijksmonument. Op de druiventuin is vrijwel de gehele geschiedenis van de Westlandse druiventeelt vertegenwoordigd. De kwekerij bevat acht kassen, een watertoren, twee ketelhuisjes, twee fruitmuren. Kortom het Westland van toen! De vrijwilligers zagen ook hier de volgende dag enkele kinderen terugkomen met hun ouders. En dat kan maar één ding betekenen.

Gemaal Oude & Nieuwe Broekpolder.

De Kyckert was goed vertegenwoordigd. Naast de Sint Andreaskerk, maakten zij ook hier hun opwachting, ditmaal met twee groepen 8. De kinderen waren heel geïnteresseerd en waren er zeer van onder de indruk dat wij onder de zeespiegel wonen. Het gemaal werd door de tijd heen behandeld: stoomaandrijving, dieselmotoren, elektromotoren en tegenwoordig centrale computerbesturing. De rommel in het water bij het krooshek werd even opgeruimd. De kinderen zagen met eigen ogen wat het voor het milieu betekent als je je afval niet netjes opruimt en in een prullenbak dumpt. Niet alleen de kinderen, maar ook de vrijwilligers zelf hebben ervan genoten!

Verslag klassendagen 2020 en 2019

Lees verder