Jaarverslag 2015

Klassendag was een nog groter succes dan de deelname in 2014.
Op vrijdag 11 september hebben twee groepen van SBO De Diamant uit Naaldwijk de Oude Kerk bezocht en aan een fotowedstrijd meegedaan. Op 12 september ontvingen de winnaars tijdens Open Monumentendag in de kapel van het Heilige Geesthofje hun prijs uit handen van wethouder Marga de Goeij: een workshop Vogelhuisje maken bij De Timmerwerf in De Lier. In Kwintsheul bezochten de kinderen de historische druivenkwekerij en in Wateringen werden kerktorens beklommen en iconen geschilderd.

In de 28ste editie van de Open Monumentendag  was het thema ‘Kunst en Ambacht’. 32 monumenten hadden hun deuren wijd open staan en ongeveer 300 vrijwilligers stonden klaar om de bezoekers welkom te heten. Naar schatting hebben we 6000 bezoekers mogen ontvangen. Dit jaar waren de bezoekers aantallen beter verdeeld over onze monumenten.

In Westland besteden we elk jaar heel veel aandacht aan de opening van open Monumentendag en deze keer was de eer aan het rijksmonument het Sint Lambertuskerkje. De tot leven gewekte jonkheer Augustinus van Rijckevorsel, stichter van het Sint Lambertuskerkje (1872) begeleide wethouder Marga de Goeij-van der Klugt bij de opening. In een prachtige open koets getrokken door twee paarden arriveerde de wethouder in stijl samen met de jonkheer bij het kerkje. Hier werd met de nieuwe monumentensleutel het kerkje symbolisch geopend.

Op 24 september 2015 waren de vrijwilligers van de monumenten ’s avonds uitgenodigd voor een vrijwilligersavond in de historische druiventuin de Sonnehoeck in Kwintsheul. ​

Het bestuur bestaat sinds 1 juli 2015 uit: Arie Storm (voorzitter), Wouter Loots (secretaris, als vervanger van de bij de oprichting benoemde secretaris Peter Huegen), Wim Bom (penningmeester) en Jolanda Faber (PR en communicatie)
Het bestuur wordt bijgestaan door Amanda Jutte als Vakspecialist Cultuur Historisch Erfgoed van de gemeente Westland.
Het bestuur heeft in 2015 in deze samenstelling vier keer vergaderd.

De uitgaven in 2015 bedroegen € 6.060. Stichting Monumentaal Westland is financieel gezond.