Jaarverslag 2016

Na onze oprichting op 1 mei 2014 hebben we tot nu toe 3 succesvolle Open Monumentendagen mogen organiseren. Er zijn nieuwe monumenten en vrijwilligers bijgekomen, we kunnen gerust spreken van een gezonde groei en interesse van zowel bezoekers en ook deelnemers/vrijwilligers aan deze dag.

Ook onze Klassendagen waren geslaagd te noemen. Dit danken we niet in het minst aan de grote betrokkenheid en deelname van onze Westlandse scholen. Zij vinden het ook van groot belang dat de liefde voor ons cultureel erfgoed word doorgegeven. En: al onze vrijwilligers die er ook op deze normale werkdag tijd voor vrijmaken. Waarvoor heel veel dank.

We zijn met vier bestuursleden gestart en twee deelnemers van het eerste uur hebben ons inmiddels  verlaten. Gelukkig meldden zich twee mensen spontaan aan om de opengevallen plaatsen in  te nemen, zodat we volledig bezet zijn . Dit is hard nodig omdat de taken zich uitbreiden. Om die reden zijn we op zoek naar ondersteuning voor onze bestuurstaken. Ook hier heeft de eerste betrokkene zich niet alleen aangemeld, maar is al ondersteunend aan de slag.

Het bestuur bestaat sinds 1 juli 2015 uit: Arie Storm  (voorzitter) Wouter Loots (secretaris), Wim Bom (penningmeester) en Jolanda Faber (PR en communicatie). Op 15 december 2016 is Wim Bom wegens drukke werkzaamheden afgetreden en vervangen door Leo van der Pluijm. In 2016 heeft bestuur in deze samenstelling acht keer vergaderd. Zij wordt bijgestaan door Amanda Jutte als Vakspecialist Cultuur Historisch Erfgoed van de gemeente Westland.  Het bestuur steunt voor de planning en uitvoering van de Open Monumentendagen en de Klassendag volledig op de comités in de kernen in De Lier, ’s-Gravenzande/Heenweg, Monster/Ter Heijde, Naaldwijk/Honselersdijk, Poeldijk en Wateringen/Kwintsheul. Deze comités worden vertegenwoordigd door de kernvertegenwoordigers die in 2016 samen met het bestuur zes keer hebben vergaderd.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Extra projecten in 2016 waren de vrijwilligersdag Kracht van Toen en de restauratie van het prieel van Huize Bijdorp.

​De uitgaven in 2016 bedroegen € 16.027. Hiervan was ca. 6000 euro bestemd voor de restauratie van het prieel  waarvoor we in 2015 een sponsorbedrag van 4000 euro hadden ontvangen van Beheerstichting Loswal de Bonnen. Voor de PR zijn we gesteund door regiokrant Groot-Westland die het gehele programma van Open Monumumentendag gepubliceerd heeft.

Download jaarverslag 2016