K3 Boerderij Halfwege

Bij deze historische boerderij zijn het woongedeelte, de stal en de schuur achter elkaar gebouwd zijn.

Ouderdom

Er is helaas niet zoveel bekend van boerderij Halfwege. Als we beginnen met de ouderdom van het huidige gebouw, dan rijst er al een vraagteken. We komen niet verder dan wat het rapport aangeeft, dat hoort bij de toekenning tot rijksmonument. Hierin staat dat de eerste aanleg stamt uit de periode 1600 tot 1800. In het kaartboek van de Heren van Overschie is een kaart opgenomen uit 1593 waarop een boerderij staat aangegeven op deze plek. Of het dan om hetzelfde gebouw gaat, maakt de kaart niet duidelijk. Ook op de kaart van Kruikius uit 1712 vinden we op deze plek een boerderij ingetekend. Wat we nu dus wel weten, is dat er al eeuwenlang op deze plek een boerderij heeft gestaan.

Fragment uit het kaartboek van de Heren van Overschie uit 1593.

Boerderij Halfwege vindt u tussen de bomen, rechts onder de K van WATERYNCK.

Bebouwing

Halfwege is een langgevelboerderij. Dit wil zeggen dat de woning en de verschillende bedrijfsruimten achter elkaar liggen, waarbij de deuren in de lange zijgevel zitten. De noklijn loopt evenwijdig aan de Heulweg tussen Wateringen en Kwintsheul.

Schuin voor de stal, langs de Heulweg hebben tot ongeveer 1931 een aantal kleinere woningen gestaan, die in de loop van de vele perceelswijzigingen ook eens aan het perceel van Heulweg 29 hebben toebehoord. Een kadasterkaart uit 1931 laat deze huisjes nog zien.

De huidige stal is er volgens de overlevering in 1873 aangebouwd.

De twee woningen van de boerderij waren volgens de kadastrale gegevens in 1918 al intern van elkaar gescheiden. De huidige Heulweg 29 wordt dan aangeduid als bouwmanswoning

(= boerenwoning), terwijl Heulweg 31 als tuinmanswoning te boek staat.

Het rapport dat hoort bij de toekenning tot rijksmonument meldt dat de boerderij van algemeen belang is vanwege cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als zeldzaam geworden voorbeeld in het Westland van een langgevelboerderij, uit het einde van de negentiende eeuw.

De kadastrale kaart uit 1931 met daarop de kleine woningen langs de Heulweg.

Midden onder staat “Sectie C” aangegeven. Rechtsboven de C staan ze ingetekend.

Bewoning

Of de Heren van Overschie de boerderij in eigendom hebben gehad weten we niet. Sterker nog: we weten pas vanaf 1890 wie de verschillende eigenaren van de boerderij zijn geweest. Bij het overlijden van zijn moeder in dat jaar, krijgt Leen Helderman het recht tot overname van de onroerende goederen, waaronder de boerderij. Hij wordt eigenaar en blijft dat tot 1927. In dat jaar wordt de bouwmanswoning verkocht aan Jacobus Adrianus van der Valk.

Door vererving komt Adrianus Simon Cornelis (Arie) van der Valk in 1959 in het bezit van de boerderij. Arie wordt in de notariële akte genoemd als veehouder. Tot wanneer Halfwege in functie is gebleven als boerderij is weer zoiets dat onbekend is gebleven.

Na het overlijden van Arie wordt de boerderij verkocht aan de huidige eigenaren.

De boerderij rond 1890 met het gezin van Leen Helderman.

Lees meer
Lees minder

Bekijk K3 Boerderij Halfwege

Plattegrond

Details

Bouwjaar
1873
Type monument
Rijksmonument
Type object
Boerderij
Adres
Heulweg 29, 2295 KA, Kwintsheul