N10 Baakwoning

De Baakwoning was een combinatie van een klein buitenverblijf (sinds ± 1770), verschillende tuinderijen en een boerderij met gemengd bedrijf.

Het rond 1760 naast de boerderij gebouwde fraaie zomerresidentie evenals een tuinmanshuis bestaan beiden nog.

In de buurtschap Baakwoning heeft eind 18e eeuw voor korte tijd een buitenplaats gestaan met de gelijkluidende naam. Het bestond uit een herenhuis, tuinmanswoning en een grote boerderij met zo’n 40 ha landerijen.
De geschiedenis van de Baakwoning gaat ver terug. Waarschijnlijk is de naam is afgeleid van de familie Baeck die in de 13e eeuw gronden bezat in deze regio. In het kaartboek van 1623 staat de Baakwoning al als boerderij ingetekend, maar is er nog geen naam bij vermeld. Boerderijen waren in die tijd veelal in bezit van rijke stedelingen die geld verdienden met de pacht. In de 17e en 18e eeuw was het ‘in’ om als stedeling in de zomermaanden bij de boerderij te gaan wonen. De toenmalige eigenaar, Jacques Pinet uit Den Haag, bouwde rond 1760 een fraaie zomerresidentie naast de boerderij, evenals een tuinmanshuis. Beide gebouwen bestaan nog. Al snel, rond 1800, verloor het weer zijn functie als zomerhuis. Het gehele complex werd in tweeën gesplitst en verkocht. De nieuwe eigenaren veranderden in de eerste helft van de 19e eeuw de functie van landbouw naar tuinbouw.

Klik N10 Baakwoning 2022 voor een uitgebreide beschrijving

Lees meer
Lees minder

Bekijk N10 Baakwoning

Plattegrond

Details

Bouwjaar
1770
Type monument
Type object
Buitenplaats (voormalig)
Adres
Baakwoning 2-10, 2671 LE Naaldwijk