W 7 Boerderij Suyderveldt

Een rond 1810 gebouwde herenboerderij als opvolger van de buitenplaats uit de 17e eeuw die verder naar achteren lag.

Rijksmonument ‘Huis Suydervelt’ is een Herenhuis met boerderij dat rond 1810 werd gebouwd. Daarvoor stond hier ‘Hofstede Suydervelt’ dat vóór 1627 werd gebouwd door Dirck Jacobsz. van der Dussen. In de 16e eeuw stond hier al een grote boerderij, genaamd ‘De Drie Haringen’. In 1609 kocht Dirck dit land van de erfgenamen van Frans Pieters van der Wijel, dat uit zou groeien tot een prachtig buitenverblijf. Het bleef vier generaties in bezit van de Van der Dussens. In 1746 werd er gesproken over “een Heeren Huijsinge, Koetshuijs, Stallinge, Tuijmanshuijs, Werkhuijs, Tuijnen, Laanen, Plantegerie, Orangie huijs, managerie, Boerenwooninge, twee Hooij Bargen en een Wagenschuur.” Vóór 1780 werd het oude verwaarloosde Buitenhuis gesloopt.
Het nieuwe Herenhuis met boerderij en landerijen werd verpacht. Veel land in de Oud Wateringveldse Polder werd verkocht aan verveners: Van der Arend, Van Leeuwen en Hoek. Vanaf 1832 werden zij eigenaars van Suydervelt. De bekende Wateringer Harry Hoek woonde er tot 1898. Suydervelt werd verkocht aan het Hervormde Burgerweeshuis van ’s-Gravenhage. Drie generaties Van der Wel pachtten land en boerderij. In 1980 werd het land gekocht voor woningbouw en het Herenhuis werd verkocht aan particulieren die het nu restaureren.

Lees meer
Lees minder

Bekijk W 7 Boerderij Suyderveldt

Plattegrond

Details

Bouwjaar
1810
Type monument
Rijksmonument
Type object
Buitenplaats
Adres
Heulweg 18, 2291 BZ Wateringen