G31 D’ oude Koestal

Deze voormalige stal is gebouwd rond 1800 vóór dat het Staelduinse Bos werd aangelegd. Er zin historische kaarten van de omgeving van het bos te zien en verder zullen er historische informatie en spullen worden gepresenteerd. Natuurlijk is er de mooie kruidentuin, die toegankelijk is.

Ook buiten open monumenten dag geopend op:
zaterdag 13:00-16:00 u, zondag 11:00 – 16:00 u. In de maanden september en oktober ook open op woensdag van 13:00-16:00.

Is gebouwd rond 1800 en heeft altijd de functie van stal gehad. De bijbehorende boerderij staat verscholen achter de Oude Koestal en dateert ook van rond 1800.

D’ oude Koestal heeft een aantal bijzondere kenmerken zoals een afgewolfd zadeldak. De boerderij daarentegen heeft een wit gepleisterde tuitgevel met zadeldak.

In de middeleeuwen gebruikten de graven van Holland het duingebied, wat nu het Staelduinsebos is, als jachtgebied, waarin in de  buitendijkse schorren veel waterwild voorkwam. Ongeveer op de plaats waar nu het informatiecentrum staat woonde de duinmeijer, een boer die tevens aangesteld was om erop toe te zien dat er niet werd gestroopt. Rond 1500 was het bos een duingebied, met een aantal huizen en een kapelletje.  De huizen werden bewoond door de “staelvissers”, die volgens de toenmalige gewoonte in een door laag water drooggelopen deel van een rivier of zee een aantal staken of staelen te plaatsen. Hieraan werden bij hoog water netten gehangen, die tot de bodem reikten. Wanneer het eb werd, kon men de daarin achtergebleven vissen verzamelen. Deze vissers werden “staelvissers” genoemd, daaraan ontleent dit gebied zijn naam.

Leden van het Koninklijk Huis kwamen in de 19e eeuw regelmatig jagen op het Staelduin. Dat gebeurde in twee perioden, namelijk van 1834 tot 1844 en van 1860 tot 1871.

Het huidige bos is aangeplant in de jaren rond 1850.

Bij D’oude Koestal ligt ook een kruidentuin.

Afgewolfd = schuinvlak aan de voorzijde van het dak

Zadeldak  = dak gevormd door 2 gelijk hellende dakvlakken, die in 1 nok samenkomen

Lees meer
Lees minder

Bekijk G31 D’ oude Koestal

Plattegrond

Details

Bouwjaar
1800
Type monument
Rijksmonument
Type object
Boerenerf
Adres
Peppellaan 4, 2691 NG, s-Gravenzande