N25 Hotel Westlandia

In 1904 kocht Philippus Droog het voormalige pand op dit terrein. Hij verhuisde zijn rijwielhandel uit de Molenstraat er naar toe, maar verkocht ook naai- en wasmachines. In 1908 werd het linker gedeelte nieuw gebouwd, en kwam dichter bij de weg te liggen. Beneden was de winkel, boven het woonhuis. Reizigers die via de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij naar Naaldwijk kwamen, huurden een fiets, maar vroegen ook om een drankje. Zo ontstond Café Westlandia. Toen er ook vraag kwam naar overnachtingsmogelijkheden, werd in 1913 het rechter gedeelte gebouwd en kreeg het de naam Hotel Westlandia. Diverse organisaties organiseerden er hun vergaderingen en ook vonden er veel openbare verkopingen plaats.
In de jaren ’80 raakte het pand steeds meer bekend als ‘Ouwe Droog’, de bakermat van vele Westlandse jeugdliefdes en huwelijken.

Philippus (Flip) Droog (1874-1952), zoon van wagenmaker Nicolaas Droog, startte eind 19e eeuw een rijwielhandel in de Molenstraat (huidige adres: Molenstraat 27, links van de katholieke kerk). De zaken gingen goed en in 1904 besloot hij te verhuizen naar een winkelpand dat aan het begin van de Dijkweg stond.

Philippus en zijn gezin gingen er wonen, dus de winkel was ‘aan huis’. Op deze plek zaten ze dichter bij het eindstation van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij (WSM) waardoor klandizie nog sneller de zaak wist te vinden. Auto’s waren er immers nog niet; vertegenwoordigers die klanten moesten bezoeken in het Westland, moesten een koets huren bij een van de wagenmakers óf een rijwiel huren bij Droog. De reizigers vonden het tevens prettig om nog even wat te drinken voor ze de fiets namen, en daarmee werd op kleine schaal een start gemaakt met horeca.

De zaken gingen goed. Al na enkele jaren ontstond het plan om een nieuw pand te bouwen dat veel dichter op de straat zou komen te staan; het linker deel van het huidige pand. In 1908 werd dit gerealiseerd.

Bouwtekening Linkerdeel (1908). Collectie ErfgoedWestland.nl

Links De Nieuwe Winkel Met In De Etalage Enkele Fietsen (1910). Collectie ErfgoedWestland.nl

De zaak was beneden, gewoond werd op de bovenverdieping. Naast rijwielhersteller was Droog voortaan ook café-eigenaar, en deze tak van sport werd al snel steeds belangrijker. In kranten komt de naam ‘Café Westlandia’ voor het eerst voor in het jaar 1912.

De vraag naar overnachtingsmogelijkheden nam toe en Flip wilde die kans grijpen. Hij vroeg bij de gemeente vergunning om het rechterdeel van zijn pand nieuw te bebouwen met een hotel en horecagelegenheid van maar liefst vier verdiepingen (drie verdiepingen plus dak). In 1913 werd dit pand gebouwd en het kreeg de naam ‘Hotel Westlandia’. In de zaak kwamen een aantal biljardtafels en er was ruime gelegenheid voor vergaderingen en bijeenkomsten. De rijwielhandel vond nog steeds plaats, maar eind jaren ’10 werd hiermee gestopt.

Hotel Westlandia Rond 1920. Collectie ErfgoedWestland.nl

Zoon Reinier nam samen met verloofde Ann het hotel over in 1939. Zij hadden een moeilijke tijd, met de oorlog als dieptepunt, toen Duitse militairen moesten worden ingekwartierd. Na de oorlog kwam het caféleven weer langzaam op gang. In 1950 werd een grote zaal gebouwd om in te spelen op de groeiende markt van verenigingsactiviteiten, gemeenteraadsvergaderingen, sociëteiten en dagbruiloften, die om elf uur ’s morgens begonnen en doorgingen tot één uur ’s nachts.

In 1966 nam Flip Droog, de oudste zoon van Reinier, de zaak over. Flip speelde in op de nieuwe tijdgeest, waarin jongeren meer hun eigen gang gingen en vaker uit wilden gaan. Muziek werd steeds belangrijker; jongeren wilden discotheken. Om dat mogelijk te maken voerde hij een grote verbouwing door in Hotel Westlandia. Maar belangrijker dan dat: hij ging sterk uitbreiden en kocht vele horecagelegenheden in het Westland en erbuiten op.

Hotel Westlandia werd in de volksmond steeds vaker ‘Ouwe Droog’ genoemd, als eerbetoon aan Reinier, en in 1980 werd dit de officiële naam. In dat jaar stopte Flip met zijn activiteiten. De broers Leo, Hans en George namen de zaak over en zorgden voor continuïteit.

Aan het eind van de vorige eeuw werd – omdat er geen opvolgers waren – gekozen voor een verzakelijk, waarmee de onderdelen op afstand kwamen te staan. Trouwe medewerkers werden in staat gesteld de exploitatie van vestigingen over te nemen. De Droog Beheer-groep richtte zich sindsdien op het vastgoedbeheer. En Hotel Westlandia speelt daar als vanouds een belangrijke rol in.

Lees meer
Lees minder

Bekijk N25 Hotel Westlandia

Plattegrond

Details

Bouwjaar
1913
Type monument
Hotel
Type object
gemeentelijk
Adres
Dijkweg 7, 2671 GA Naaldwijk