M23 Pensionaat Sint-Joseph

De gefortuneerde familie Van der Horst van de buitenplaats Zeerust aan de Haagweg kocht in 1844 op deze plek een woning met het doel er een school voor katholiek onderwijs in te vestigen. Enkele zusters Franciscanessen van Roosendaal namen er hun intrek in. Na een moeizame aanloopperiode vond in 1850 de officiële start plaats van een kostschool voor pensionaires van gegoede komaf. Daarnaast werd gratis lager onderwijs gegeven aan katholieke meisjes uit Monster. Al snel werd ook een kapel in gebruik genomen, waarvan de bouw werd bekostigd door de Haagse notaris Schiefbaan. Rond 1900 kreeg het pensionaat, dat inmiddels was uitgebreid met enkele aangrenzende panden, zijn huidige gevel. In 1994 vertrokken de laatste zusters. Het monumentale pand werd toen verbouwd tot woningen. Aan de achterzijde werd party- en congrescentrum De Noviteit gevestigd.

De gefortuneerde familie Van der Horst bewoonde in de zomermaanden de buitenplaats Zeerust tussen Monster en Loosduinen. Hen ging het katholiek onderwijs in Monster na aan het hart. Ze kochten in 1844 een woning waar vier zusters uit Roosendaal hun intrek namen. De gemeente wilde echter niet meefinancieren en in 1846 vertrokken de zusters weer. De zusters Franciscanessen uit Roosendaal volgden hen op. In 1850 vond de officiële start plaats van een kostschool voor burgermeisjes en gratis lager onderwijs voor arme katholieke meisjes uit Monster. In 1852 werd de kapel gebouwd. Ook werden diverse percelen aangekocht onder meer ten behoeve van de kloostertuin.

In 1970 werd pensionaat gesloten en in 1994 vertrokken de laatste zusters. Het pand werd verbouwd tot woningen. De voorgevel, die van rond 1900 dateert, bleef intact. Party- en Congrescentrum De Noviteit is gevestigd in een deel van het pand. Er staan nog enkele restanten van oude fruitmuren in de voormalige kloostertuin. Ook basisschool De Zeester staat niet toevallig op deze plaats.

Literatuur
Trudy WernerBerkhout, Het ‘Instituut van opvoeding voor Jonge Juffrouwen te Monster’. In: Historisch Jaarboek Westland 2010.
Trudy Werner-Berkhout, Het meisjespensionaat te Monster in de jaren 1930-1950. In: Historisch Jaarboek Westland 2011

Lees meer
Lees minder

Bekijk M23 Pensionaat Sint-Joseph

Plattegrond

Details

Bouwjaar
1800
Type monument
Gemeentelijk
Type object
Woonhuis
Adres
Havenstraat 18 Monster