M27 Politiebureau en brandweergarage

Dit voormalige politiebureau annex brandweergarage is gebouwd in 1930. Voor die tijd was het politiebureau gevestigd in het gemeentehuis op het Kerkplein en had de brandweer zijn onderkomen in de Herenstraat. Het ontwerp is van de hand van architect A. Claus. Deze heeft in Monster ook enkele villa’s ontworpen. Zijn ontwerpen dragen kenmerken van de Amsterdamse School. De gemeente Monster stelde destijds als eis dat de brandweergarage bouwkundig geïntegreerd moest worden in het politiebureau. Ook een dienstwoning voor de politiechef en twee particuliere woningen moesten in het gebouw een plaats krijgen.
Het complex is in gebruik geweest tot 1991. Na een ingrijpende verbouwing zijn er appartementen in gevestigd. Op 5 maart 1991 werd aan de Verdilaan een nieuw politiebureau annex brandweerkazerne in gebruik genomen.

Katholiek onderwijs voor meisjes was er in Monster al vanaf 1850 toen de zuster franciscanessen uit Roosendaal een kostschool voor meisjes starten aan de Vaart (de huidige Havenstraat) met gratis onderwijs voor katholieke meisjes uit Monster.

Katholieke jongens waren toen nog aangewezen op het openbaar onderwijs. Over de kwaliteit daarvan was het parochiebestuur niet tevreden. In 1863 wilde het kerkbestuur ‘de schoolboekeken van het openbaar onderwijs nazien en acht slaan op de verrichtingen van de schoolmeesters’. De parochianen werden aangespoord geld te doneren voor de komst van katholiek onderwijs. In 1870 kreeg Monster een onderafdeling van de ‘Vereniging tot Bevordering van het Katholiek Onderwijs’. Daar konden de parochianen voor 1 gulden per jaar lid van worden. Al in het eerste jaar waren er zo’n vijftig contributiebetalers.

De weduwe Van der Horst schonk in 1870 land in de Madepolder en in de nabijheid van de kerk ten behoeve van een te bouwen jongensschool. Zij en haar man hadden eerder ook de financiële aanzet gegeven voor het katholieke onderwijs aan meisjes. Een zekere mejuffrouw Maat, weduwe van Cornelis Thoen, gaf ter gelegenheid van het zilveren jubileum van pastoor Bauer een woonhuis in de Choorstraat ten geschenke, waarvan de huuropbrengst moest worden aangewend voor het onderhoud van een katholieke school en een onderwijzer. Ook door andere parochianen werd ruimhartig bijgedragen.

In het voorjaar van 1875 werd begonnen met de bouw van de school en van het schoolmeestershuis. Op 3 november 1875 werd de school in gebruik genomen. Andreas Hekke werd tot eerste schoolhoofd benoemd. In de gevel van de school werd een gedenksteen ingemetseld. De Latijnse tekst daarop luidt in het Nederlands als volgt: ‘De parochie wijdt mij toe aan de H. Andreas bij gelegenheid van het priesterjubileum van pastoor Hermanus Bauer 30 november 1849 – 1874’.

Lees meer
Lees minder

Bekijk M27 Politiebureau en brandweergarage

Plattegrond

Details

Bouwjaar
1930
Type monument
Gemeentelijk
Type object
Politiebureau
Adres
Dr. vd Brinkstraat 50 Monster