M36 Bloedberg

Ter bestrijding van de werkloosheid diende de gemeente Monster in 1936 een voorstel in om ten noorden van Ter Heijde een duinbos aan te leggen. Dit project kon in het kader van de werkverschaffing worden uitgevoerd. In zomer van 1938 ging de eerste schop de grond in. Een duingebied van circa 55 hectare werd uiteindelijk bebost. Met schoppen en kruiwagens wisten werklozen ook een tien meter hoge uitkijkpost op te werpen die later de toepasselijke naam ‘Bloedberg’ kreeg. Toen de Duitse bezetter in 1942 het duingebied tot Sperrgebiet verklaarde stopten de werkzaamheden. Na de oorlog was er weinig meer van de aanplant in het nieuwe duinbos over. Alleen de ‘Bloedberg’ bleef en kan als uitkijkpost nog worden beklommen.

Lees meer
Lees minder

Bekijk M36 Bloedberg

Plattegrond

Details

Bouwjaar
1936
Type monument
Type object
Berg werkverschaffing
Adres
Duinen ten noordern van Molenslag