H 3 Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad Kerk

Deze kerk met toren is gebouwd in 1928 vlak achter het kerkje dat in een oud veilinggebouw ondergebracht was. Het ontwerp is van de architect Nicolaas Molenaar jr., de zoon van de architect van de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Het is een grote driebeukige basilicale kerk in traditionele bouwstijl met kenmerken van zowel de neogotiek en als de arts-and-craftsbeweging. Het plafond van de kerk bestaat uit een spitsbogig houten tongewelf met geschilderde decoraties. Hieraan hangen unieke langwerpige koperen kroonluchters, die typerend zijn voor de arts-and-craftbeweging. De spitsboogvensters hebben originele glas-in-loodramen.

Bouwgeschiedenis

“Vergunning tot het oprichten of vernieuwen van een gebouw”. Met deze dorre ambtelijke woorden begint eigenlijk de geschiedenis van de parochie  van Honselersdijk. Want met het stuk met dit opschrift kreeg Jacobus Janssen op 15 juni 1906 toestemming om het veilinggebouwtje in Honselersdijk te verbouwen tot een kerkje. Tot dan gingen de inwoners ter kerke in Naaldwijk, Poeldijk of Kwintsheul.

Op 12 maart 1907 gaf de bisschop van Haarlem, A.J. Callier, aan kapelaan G.L. Buren van de O.L.V. van Goeden Raad te Den Haag opdracht tot oprichting van een nieuwe parochie en om te beginnen door voorlopig het kerkgebouwtje in Honselersdijk als bijkerk van de parochie van Poeldijk te bedienen. Op 20 maart 1907 werd het kerkje plechtig gebenediceerd door de nieuw benoemde pastoor G.L. Buren en de eerste vieringen werden gehouden op 22 maart 1907. Een bouwcommissie voor de pastorie werd op 11 mei 1907 opgericht. De leden hiervan, de heren W. Barendse, J. Janssen, C. Mulder en C. van Schie, zouden later onder voorzitterschap van pastoor Buren het eerste Kerkbestuur gaan vormen. Op 9 augustus 1907 wordt door de Bisschop van Haarlem afgekondigd dat Honselersdijk een zelfstandige parochie is. De parochies van Naaldwijk en Poeldijk moeten, om dit te kunnen verwezenlijken, een gedeelte van hun parochie afstaan.

Inmiddels was de bouw van een nieuw kerkgebouw krachtig ter hand genomen. Op 14 oktober 1927 was de plechtige Eerste Steenlegging. Machtiging daartoe werd gegeven op 20 september 1927 door de bisschop van Haarlem. Op 13 augustus 1928 werd de nieuwe kerk officieel ingewijd door deken G. Buysman. Het Allerheiligste werd op 15 augustus (Maria-Hemelvaart) plechtig overgebracht van het oude kerkje naar de nieuwe kerk.

Het gloednieuwe orgel werd gewijd op 22 december 1929 door pastoor P.J.H. Sprengers en voor de eerste keer bespeeld door de heer A. Venderbos, de organist van de St. Josephkerk te Delft. Het pneumatisch orgel met elf sprekende registers werd gebouwd door T. Jos, H. Vermeulen, Firma L. Ypma & Co te Almaar-Weert.

Architectuur

De kerk is ontworpen in een moderne neogotische stijl door architect  Nicolaas F.A. Molenaar junior (1892-1973) uit Den Haag. Hij was de zoon van de bekende katholieke kerkenbouwer Nicolaas Molenaar senior (1850-1930). Tot 1925 werkte hij samen met zijn vader, die zelf een leerling was van de beroemde 19e-eeuwse architect  Pierre Cuijpers. (Cuijpers heeft meer dan 100 kerken ontworpen, maar is vooral bekend van het Centraal station en het Rijksmuseum in Amsterdam). Molenaar junior was al betrokken bij de bouw van de Bartholomeuskerk in Poeldijk (1924-1926), welke door zijn vader in 1913 in een laatgotische stijl ontworpen was. De kerk in Honselersdijk is een van de eerste kerken die hij zelfstandig ontwierp. Hij combineerde de voor die tijd kenmerkende verstrakte, neogotische vormentaal met een breed opgezet kerkschip.

Interieur

Het interieur heeft kenmerken van een rationele stijl, arts en craft, met decoratief beschilderde houten plafonds, langwerpige gedecoreerde koperen lichtarmaturen, een hekwerk met decoratief smeedwerk en houten deuren met decoratief beslag. In het driezijdige koor zijn de wanden tot 2 meter hoogte voorzien van geglazuurd tegelwerk met geometrische motieven. Boven de entree van de kerk bevindt zich een geglazuurd tegeltableau met Madonna-voorstelling en de benaming ‘ONZE LIEVE VROUW VAN GOEDEN RAAD’. De spitsboog vensters (belangrijk kenmerk van de gotiek) hebben originele glas-in-lood ramen met religieuze voorstellingen. In één Oculus (rond raam) staat de tekst ‘VROUWE ZIE DAAR UW ZOON ZIE DAAR UW MOEDER’.

De hoogte van de toren tot de bovenkant van het kruis is ongeveer 40 meter.  Gelijk met de bouw is in de toren een uurwerk aangebracht met vier wijzerplaten en twee luidklokken. Het zijn 125 treden naar boven in de toren om het uurwerk te bereiken. Het uurwerk, gebouwd door de Fa. Eysbouts uit Asten (Noord-Brabant) is toen uitgevoerd met een automatisch Angelus luidwerk. Het prachtige slingeruurwerk bestaat uit drie gedeelten. Het linker gedeelte van het uurwerk met gewicht zorgt voor de slagen van het hele en het halve uur. Het middelste gedeelte met het gewicht zorgt dat het uurwerk blijft lopen door middel van de slinger.

Renovaties

In 1942 werden ook in de zijbeuken banken geplaatst vanwege de groei van de parochie. 20 december 1942 werden de twee luidklokken uit de toren gehaald ten behoeve van wapens. Na de oorlog heeft het grootste klokje van ‘De Nederhof’ nog tijdelijk als luidklok dienst gedaan. Op 31 oktober 1949 zijn de nieuwe klokken door deken Kuys van Poeldijk gewijd:

Petrus (475 kg / toon A) “Na ruw geweld in eer hersteld, roept mijn klank tot lof en dank”

Maria (300 kg / toon C) “Luid tot bee geef ons vree, toon Uw zoon, als eeuwig loon”

Jozef (200 kg / toon D) “Hoofd van ’t Gezin, luid ons uit, met brons geluid den hemel in”

In 2002 is de kerk gerenoveerd. Er kwam een aparte toegang tot het mortuarium, de kerkbanken werden vervangen en de zwaar verzakte kerkvloer werd gelift. Verder werd het tegelwerk van de vloeren gerestaureerd en werd het hele kerkgebouw schoon gespoten.

Daarnaast is in 2015 het beeld van de Heilige Theresia weer in ere hersteld. Dit beeld had jarenlang onder een trap verstopt gelegen en is door de heer W. van Koppen gerestaureerd. Het beeld heeft nu weer een prominente plaats in onze kerk gekregen.

Juni, 2017

Lees meer
Lees minder
Informatie OMD
  • Informatiepunt

Het is zaterdag 9 september mogelijk de kerk te bezichtigen, vragen te stellen en de toren te beklimmen.

Levend erfgoed
Het thema van monumentendag is dit jaar ‘Levend erfgoed’. Wij beelden dit uit door een mooi overzicht van de groei van Honselersdijk door de eeuwen heen. De wijken en markante herkenningspunten met uniek beeldmateriaal zijn die dag te zien.

Wedstrijd voor de kinderen
Voor de kinderen en tieners is het mogelijk mee te doen met de wedstrijd ‘ontwerp je eigen kerk’. Er liggen die dag bouwplaten klaar met een schaalmodel van onze kerk. In de kerk staan tafels om het schaalmodel (eventueel met ondersteuning) in elkaar te knutselen. Dit is mogelijk voor alle leeftijden. Door het versieren van je eigen kerkje, kun je er een heel eigen ontwerp van maken. Uit de versierde kerkjes zal een winnaar worden gekozen, die kans maakt op een geheel verzorgde escape-room in de kerk voor max. 1 gezin of 4 kinderen.

We hopen u/jou te zien op zaterdag 9 september en op veel mooie ontwerpen!

Openingstijden

Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur

Bekijk H 3 Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad Kerk

Plattegrond

Details

Bouwjaar
1928
Type monument
Gemeentelijk monument
Type object
Kerk
Adres
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk