P14 Voormalig Zusterklooster

Dit neoclassicistische pand uit 1874 behoorde bij de lagere- en kleuterschool voor meisjes. Petrus Goeijenbier en Maria Elisabeth d’ Erkenne stelden grond beschikbaar en schonken een geldbedrag voor de bouw. Architect H. van den Brink kreeg van het R K kerkbestuur de opdracht een ontwerp te maken. De oorspronkelijke kleine geveltoren verdween bij een verbouwing in 1985. De zusters Franciscanessen gaven gedurende ruim een eeuw leiding aan het onderwijs voor meisjes. Zij verzorgden zelfs balletonderwijs en toonden leerzame en spannende films op vrije middagen. Het gebouw kende meerdere bestemmingen: als bibliotheek en rond 1962 als jeugd- en recreatiegebouw. In 1989 kocht de gemeente Monster het aan. ROC Mondriaan was er gevestigd en onder de naam Dario Fo werden er opera’s en andere muziek- en theaterstukken ingestudeerd

Poeldijk had lange tijd een goede Openbare School. Bijzondere scholen werden tot 1921 gebouwd op initiatief van kerken en particulieren. Op deze plaats had Petrus Goeijenbier een rentenierstuintje. Met zijn echtgenote Maria Elisabeth d’Erkenne woonde hij aan de overkant. Zij hadden zelf geen kinderen. Zij besloten voor de Poeldijkse jeugd kleuteronderwijs en met name voor de meisjes basisonderwijs te verzorgen. Daarvoor schonken Petrus en Maria in 1874 de tuingrond en een som geld voor de bouw en inrichting. De Franciscanessen, zusters uit Oudenbosch, werden naar Poeldijk genodigd. De jongens gingen na de kleuterschool naar de openbare school – hoek Voorstraat/ Schoolstraat – totdat de St. Bartholomeusschool in 1922 werd geopend.

Beschrijving
De St. Jozefschool, zoals de schoolnaam vanaf het begin luidde, lag met het grootste deel van de speelplaats achter dit complex. Dit oudste middendeel waar we vóór staan gaf toegang tot het klooster. De marmeren plaquette boven in de hal noemt de initiatiefnemer samen met deken Th. van der Moor die veel voor de Poeldijkse gemeenschap wilde realiseren.

In het schoolgebouw gaven niet alleen de zusters onderwijs maar ook leken-onderwijzeressen. In het torentje boven de ingang hing een Angelusklokje dat op weekdagen om 12 uur luidde voor het Angelus-gebed en de middagmaaltijd.

Er lag een tuin achter dit gebouw met daarin een Maria van Lourdes-grot. Het was een kopie van de grot die in de tuin stond van het klooster in Roosendaal waar de zusters vandaan kwamen. Deze grot is inmiddels een rijksmonument.

Via de tuin liep men binnendoor naar de later gebouwde tweede St. Jozefschool. Door de ligging en de grote ramen was dit tweede gebouw verfrissend en licht. De oude St. Jozefschool werd dan ook de donkere school genoemd.

Beide scholen hadden 6 klassen op de plaats waar nu de kerk en woningen in de Fontijnstraat staan. Vanuit de Verburghlaan kwam men door een gemetselde spitsboog-poort bij de speelplaats en entree van de tweede school. Nadat de oudste school werd afgekeurd bouwde men – mede vanwege de uitbreiding van het dorp – eerst een nieuwe kleuterschool langs de Dr. Weitjenslaan. Daarna een meisjesschool aan de Nieuweweg bij de Dr. Weitjenslaan, de Mariaschool, die later ‘De Nieuwe Weg’ werd genoemd. Het aantal zusters nam geleidelijk af en een groep van twaalf verliet het oude klooster. Na een verbouwing betrokken zij in 1956 de villa van Jan van den Berg, naast de Mariaschool. Een kapel werd daar aangebouwd.

Het nieuwe klooster voor de zusters

Het klooster in de Voorstraat werd in gerenoveerd en er kwamen jeugd- en dorpsvoorzieningen in. De bibliotheek beneden, links van de entree. De boeken werden eerst nog schools in bruin kaftpapier aangeboden. Vrijwilligers hielpen bij de uitleen.
In 1975: het VJV – Vormingswerk Jong Volwassenen – met jeugdactiviteiten o.l.v. Piet Albers trok vanuit de pastorie in het gebouw, later werd de naam EVO2, maar een gelijknamige instelling protesteerde daartegen.

Vervolgens werd met diens instemming het gebouw vernoemd naar de roemruchte Italiaanse schrijver en theatermaker Dario Fo. Onder die naam en onder leiding van Wilma Sekrève bestond het tientallen jaren. Totdat in oktober 2014 het doek viel.

De prachtige Art Nouveau glas-in-loodramen heeft Maria d’Erkenne rond 1899 – na het overlijden van haar man en bij het 25-jarig jubileum – aan het klooster geschonken met een bedrag voor een uitbreiding van de school. Deze ramen zijn na 2014 helaas en om onbekende redenen verwijderd en door vensterglas vervangen.

Recente foto van het voormalige Zusterklooster

In het oude klooster werden tot 2015 opera- en andere muziek- en theatervoorstellingen ingestudeerd en daar ook uitgevoerd. Die uitvoeringen hadden eveneens plaats in het hele Westland tot in Den Haag aan toe en vele Westlanders hebben in de verschillende uitvoeringen meegespeeld en -gezongen.
In de jaren ’90 werd taalonderwijs in het gebouw verzorgd door ROC Mondriaan waardoor mensen uit allerlei culturen in- en uitliepen. De Voorstraat bruiste in die jaren.

Nu is het gebouw in afwachting van een nieuwe bestemming. Er zijn na gedegen onderzoek, verschillende voorstellen gedaan. Er liggen hier volop mogelijkheden.

De lindeboom staat links voor het hoofdgebouw binnen een rond hekwerk. Het is de Beatrixboom, geschonken bij een jubileum van de vorstin.

Lees meer
Lees minder

Bekijk P14 Voormalig Zusterklooster

Plattegrond

Details

Bouwjaar
1874
Type monument
Type object
Klooster (voormalig)
Adres
Voorstraat 88 Poeldijk