P26 Voormalig bankgebouw

Dit voormalige bankgebouw, met op de eerst verdieping de kassierswoning, is gebouwd naar een ontwerp van architectenbureau Paardekooper-Barnhoorn te Lisse. Het werd in 1959 door deken Dijsselbloem ingewijd. Het is een statig gebouw in noordelijke neorenaissancestijl met classicistische vormen in de stijl van de Delftse school. Het heeft een zadeldak en een strakke symmetrie. De buitenzijde heeft tot de eerste verdieping een natuurstenen plint met daarboven metselwerk, zoals in het interieur. Op het bordes stonden jaarlijks de plaatselijke notabelen voor het afnemen van de aubade op Koninginnedag en de parade bij de intocht van Sint-Nicolaas. Aan de binnenzijde zijn nog diverse authentieke details zichtbaar zoals de kluis, een smeedijzeren trap en gebrandschilderde ramen. Het gebouw verloor zijn bancaire functie in 1985. Rechts ervan verrees een nieuw bankgebouw.

Poeldijk in de 20e eeuw

Poeldijk was aan het begin van de 20e eeuw een belangrijk dorp in Het Westland. Mede door zijn kerk, de invloedrijke dekenale kerk, maar ook door de grootste groenteveiling, en een belangrijk knooppunt voor het vervoer van personen en goederen door de Westlandse Stoomtram Maatschappij. In Poeldijk splitste het spoor zich richting Monster – Hoek van Holland en naar Naaldwijk, op het station van Poeldijk was dan ook altijd veel bedrijvigheid.

Doordat er eind 19e eeuw in elk Westlands dorp een groenteveiling werd opgericht veranderden hiermee ook de geldstromen en was er behoeften aan financiële instellingen, zo kwamen er in elk dorp wel één of twee banken, één voor de katholieken en één voor de protestanten. We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, maar elk dorp had één of meerdere bankgebouwen, de één nog imposanter dan de ander, zo ook Poeldijk.

Oprichting van de Poeldijkse Bank

In 1905 vergaderde er een klein gezelschap in de pastorie van Poeldijk. Waarom in de pastorie, omdat bij elke vereniging of gebeurtenis in het katholieke Poeldijk een kapelaan of pastoor is betrokken. Naast kapelaan J.J. Vollering waren er ook een aantal invloedrijke tuinders aanwezig, zoals P.C. van Kester, M. van der Knaap en M.P. van Ruijven, zij stonden aan de basis van de Poeldijkse bank.

Tijdens de tweede ledenvergadering in het Sint Vincentiusgebouw werd er van de leden verwacht dat men ‘den Roomsch–Katholieke godsdienst belijde en zijn gedrag naar zedeleer regele’. Dit leverde geen problemen op want Poeldijk was bijna geheel katholiek.

Foto: M. van der Vlugt

De bank begon in het Sint Vincentiusgebouw om daar gedurende bijna 35 jaar te zetelen. Vlak voor de tweede wereldoorlog werd de wens om vanuit een eigen gebouw te werken vervuld, men verhuisde naar een tegenover de kerk gelegen winkel naast de kassierswoning.

Na de tweede wereldoorlog begon de wederopbouw, ook voor de bank. Deze ging bovendien mee in nieuwe ontwikkelingen en was toe aan een nieuw bankgebouw met een echte kluis. Plannen werden er al begin jaren vijftig gemaakt maar uiteindelijk werd in 1959 de nieuwe Boerenleenbank, want dat was de oorspronkelijke naam van de bank, gebouwd.

De schooljeugd verzamelde zich op het plein voor het bankgebouw onder leiding van hoofdmeester Johan Verschoore van de Bartholomeusschool en op Koninginnedag was ook hoofdmeester Groen van de School met de Bijbel aanwezig. De kinderen zongen het Wilhelmus en andere op de scholen ingestudeerde liederen. Ter gelegenheid van Koninginnedag kwam de burgemeester met zijn echtgenote of er kwam een wethouder. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van diverse verenigingen.

Een aubade op het bordes van de BoerenLeenbank in de Voorstraat tegenover de huidige pastorie. Dit bordes werd en wordt veelvuldig gebruikt voor het inhalen van o.a. Sinterklaas en jaarlijkse aubades. De dirigent in het midden is meester Johan Verschoore, hoofd van de Sint Barthomeusschool te Poeldijk, links van hem burgemeester A.J. Berends met zijn echtgenote. Rechts van meester Verschoor staat mevrouw de Backer, echtgenote van oud-wethouder en loco burgemeester van de gemeente Monster M.C.G.A. De Backer en dan Dirk Min: een van de grondleggers van de Poeldijkse Scouting. Bron: Rob en Marja Altena

Renovaties

In 1972 onderging het gebouw een grote renovatie. De dienstverlening werd uitgebreid en men kon er nu reizen boeken en de beveiliging werd door de veranderende maatschappij met diverse maatregelen aangepast. De kassierswoning op de eerste verdieping werd ingericht voor administratiedoeleinden, de kassier verhuisde naar een andere woning, in eigendom van de bank, verderop in de Voorstraat. Aan de binnenzijde straalt het gebouw nog de nodige grandeur uit en er zijn diverse authentieke details zichtbaar zoals de kluis, een smeedijzeren trap en de gebrandschilderde ramen. In Veiling Westland Noord werd een filiaal van de Boerenleenbank geopend. Het protestantse volksdeel koos voor de Raiffeisenbank in een villa op Voorstraat 11, deze lag dichtbij de fruit- en groenteveiling.

Het gebouw van de Boerenleenbank verloor haar bancaire functie in 1985. Aan de rechterzijde verrees een nieuw modern bankgebouw, dat inmiddels ook alweer omgevormd is tot appartementen, maar dat qua uitstraling niet kan tippen aan dit markante beeldbepalende gebouw in Poeldijk.

In 2018 onderging het gebouw wederom een wijziging – zowel in het interieur als aan de buitenkant. Sindsdien is hier een dienstverlenend instituut gevestigd.

Bron voor tekst o a: Westlandkaart
Brochure Rabobank 1972

Lees meer
Lees minder

Bekijk P26 Voormalig bankgebouw

Plattegrond

Details

Bouwjaar
1959
Type monument
Type object
Kantoor + woning
Adres
Voorstraat 96, 2685 ER Poeldijk