P27 Voormalig postkantoor

In het begin van de twintigste eeuw nam communicatie per post, telefoon en telegraaf een hoge vlucht. Een nieuw postkantoor was noodzakelijk. Aannemer G. Delfgaauw mocht het bouwen naar een ontwerp van de Haagse architect Dirk Oosthoek Pzn. Nu het gebouw geen dienst meer doet als postkantoor ligt het er nog steeds bij als een juweeltje van Haagse School architectuur. De opeenvolgende kantoorhouders woonden in het aangebouwde woonhuis aan de rechterzijde. Na de heer Van der Bogaert beheerde F.W.Th. Pauwels uit Zwammerdam gedurende twintig jaar het kantoor. Vervolgens nam de heer J. Roessen in 1958 het stokje over. In 1987 werd een nieuw postkantoor in de Irenestraat gebouwd. De kantoorhouder verhuisde met zijn familie naar een naastgelegen woning. De vroegere postkantoren zijn behouden en in woningen opgedeeld.

 

Het Postkantoor, de postkamer is uiterst links aan het woonhuis gebouwd.

De heer Benjamin Voorberg werd op 1 april 1903 benoemd als telefonist en kantoorhouder van de postkamer op Voorstraat 13 te Poeldijk. Hij verzocht om eervol ontslag op 14 december 1919. Na zijn pensionering wilde hij graag in het huis dat zijn eigendom was blijven wonen. De postkamer aan het huis in de Voorstraat bleef wel als zodanig in gebruik. Zijn zoon, J. Voorberg, was kantoorhouder te Monster. Op 14 december 1931 besloot de gemeente een nieuw postkantoor te bouwen. Grote veranderingen op het gebied van communicatie in eerste jaren van de twintigste eeuw noopten de gemeente tot de bouw van dit nieuwe postkantoor want de PTT activiteiten namen toe. Het oude postkantoor, gevestigd schuin tegenover hotel Verburch, was een woning met een aangebouwde kamer voor de post-, telefonie- en telegraafzaken. Maar nu was het tijd voor een echt post- en telegraafkantoor met daarnaast een woning voor de beheerder. De fruit- en groenteveiling en het treinstation lagen dichtbij en daar was voortdurend activiteit, ook voor het postkantoor vanwege de ontvangst en verzending van poststukken.

Interieur postkantoor Poeldijk, begin twintigste eeuw. Familie Voorberg en postbode (r.).

Op een perceel land gelegen aan de Voorstraat, waar Poeldijk in de toekomst zou gaan uitbreiden, bouwde de gemeente Monster dit nieuwe kantoor. De opdracht werd gegund aan de plaatselijke aannemer G. Delfgaauw die voor ƒ 6.377, – een schitterend kantoor en woonhuis bouwde naar een ontwerp van waarschijnlijk de architect Dirk Oosthoek in de stijl van de Haagsche School. De eerste beheerder werd de heer D. van der Bogaert uit het Brabantse Beek. In 1936 kwam de heer F. W. Th. Pauwels uit Zwammerdam voor hem in de plaats. Deze bleef ruim 20 jaar beheerder waarna J. Roessen het stokje in 1958 overnam.

Kenmerkende details aan Beatrixstraat 2: aan de wijze waarop de bouwsteen is gemetseld is veel aandacht besteed. Verticaal metselwerk in de zuilen bij de ingang en in de punt van de woonhuisgevel. De diagonaal gemetselde belijning onder de dakpannen. De horizontale belijning in de gevels, te zien in de plantenbakken, de overstekken boven de dakkapel en de entreedeuren van kantoor en woonhuis. De bovenlichten daar weer boven. De gemetselde hoekverbanden onder de erker. Het gebruik van de twee kleuren baksteen geeft een interessante vlakverdeling.

In 1987 werd door de komst van een nieuw postkantoor aan de Irenestraat het kantoor aan de Beatrixstraat verhuurd aan externe gebruikers en moest J. Roessen met zijn gezin de woning verlaten. Hij verhuisde naar een woning naast het nieuwe postkantoor in de Irenestraat.

Begin 21e eeuw werd ook dit kantoor met woonhuis verkocht. De nieuwe eigenaar renoveerde het gehele complex om het vervolgens om te vormen tot een tweetal woningen. Dankzij dit initiatief hebben de Poeldijkers nog steeds een schitterende parel in hun dorp. En daarbij bovendien de herinnering aan de postkamer.

Lees meer
Lees minder

Bekijk P27 Voormalig postkantoor

Plattegrond

Details

Bouwjaar
1920
Type monument
Type object
Kantoor + woning
Adres
Beatrixstraat 2, 2685 BL Poeldijk