M 3 St. Machutus kerk Monster

Dit éénbeukige kruiskerkje met fronttoren is in 1831 gebouwd. Later, in 1859, werd het kerkje ingrijpend vergroot en opgeluisterd met een fraai orgel. In de tuin bevindt zich een lourdesgrot.

Na de Reformatie konden de mensen die katholiek waren gebleven alleen nog kerken in schuilkerken. Voor de Monsterse katholieken was de dichtstbijzijnde schuilkerk gelegen aan de Zwartendijk. In 1775 stelde dhr. Claes Willemsz Thoen zijn woonhuis beschikbaar om erediensten te houden.

Later in 1790 verkocht hij voor een symbolisch bedrag van  fl 10 een stuk tuingrond gelegen aan de Choorstraat aan de “Roomsche Gemeente in en om Monster”. Op 7 september 1790 had de Staten van Holland toestemming verleend tot het bouwen van een  ‘Roomsch Bedehuis’ maar wel met de restrictie dat het gebouw in uiterlijk aanzien niet op een kerk mocht lijken. Het gebouw werd al gauw te klein door het sterk stijgend aantal katholieken in Monster.

Pastoor Van Dinter zette de eerste stappen om een geheel nieuwe kerk te bouwen en eind 1831 werd de nieuwe kerk ingezegend door zijn opvolger pastoor Van Leeuwen.

Van 1858 tot 1860 onderging de parochiekerk nogmaals een ingrijpende verbouwing waarbij zij haar tegenwoordig uiterlijk kreeg onder de energieke leiding van pastoor Bauer. Er werden twee vleugels aangebouwd, de kleine toren vervangen door een grotere en bij deze verbouwing onderging het interieur flinke veranderingen. Er kwam een nieuw orgel, nieuwe communiebanken  en per schip werden de nieuwe altaren uit Rijpwetering naar het Westland overgebracht. Tevens werd het kerkhof aangelegd en ommuurd.

In 1858 verscheen Maria aan een eenvoudig meisje in Lourdes waarna velen  –ook uit Nederland-  op bedevaart gingen naar Lourdes. Op initiatief van pastoor Bauer is er achter de kerk een Lourdesgrot nagebouwd en in 1877 in gebruik genomen waardoor de Mariaverering in Monster een flinke opleving kende.

Gerenommeerd zijn de twee grote glas-in-loodramen, geplaatst in 1888 en vervaardigd door Firma H. Geuer uit Utrecht. Een raam laat twee scènes zien uit het leven van bisschop Machutus waaraan de kerk haar naam dankt. Het andere raam refereert aan de geschiedenis van de Martelaren van Gorinchem waarop twee geestelijken uit Monster staan afgebeeld.

De laatste grote opknapbeurt van het interieur vond plaats o.l.v. pastoor Van Mastwijk en in maart 2001 werd de kerk feestelijk in gebruik genomen.

Lees meer
Lees minder

Bekijk M 3 St. Machutus kerk Monster

Plattegrond

Details

Bouwjaar
1831
Type monument
Rijksmonument
Type object
Kerk
Adres
Choorstraat 105, 2681 AR Monster