D6 RK Kerk HH. Martelaren van Gorcum

De eerste kerk is in 1872 gebouwd in opdracht van de gebroeders van Rijn door Chris Dressing genaamd Leonardus tempel kreeg. Het werd gewijd aan de vijf jaar eerder heilig verklaarde martelaar van Gorcum: Leornardus van Veghel. Vijftig jaar later werd de kerk gesloopt en werd in 1929 tegen het overblijvende schip een nieuwe kerk gebouwd. Op13 maart 1930 werd het nieuwe kerkgedeelte en de pastorie ingewijd.

Op 8 maart 1955 werd door de firma Dessing begonnen met de bouw van de kerk zoals die er nog steeds staat.

Geschiedenis

In 1872 woonde in het dorpje De Lier slechts één katholiek gezin. Daarbuiten woonden 6 à 7 katholieke boeren families. De gebroeders van Rijn, die een boerderij en stukken land bezaten ten noorden van het riviertje “de Lee” wilden graag voor deze mensen een kerkje stichten.  De pastoor van Naaldwijk en de bisschop van Haarlem verleenden toestemming. De familie van Rijn kocht aan de oever van de Lee een stuk grond van Jac. v.d. Berg en maakte dit bouwrijp. Aan de overkant van de Lee kochten zij een paar huizen, om deze te slopen en zo een brug te kunnen aanleggen. Voor 25.000 gulden bouwde Chris Dessing een kerkje, genaamd Leonardus Tempel, gewijd aan de 5 jaar eerder heilig verklaarde martelaar van Gorcum; Leonardus van Veghel. Iedere zondag en woensdag kwam de kapelaan uit Naaldwijk om in De Lier de mis te lezen.

Vijftig jaar later was het aantal katholieke gezinnen aanzienlijk uitgebreid. De bisschop had toestemming verleend om een zelfstandige parochie te stichten en zo was er voor de pastoor een pastorie nodig. Bovendien was het kerkje aan ingrijpende restauratie toe. Aan de noord oost zijde was de kerk  een halve meter verzakt en het dak was verrot. De in het leven geroepen bouwcommissie bestaande uit pastoor van Rooy en de heren J. van Dijk en A. Vijverberg, kwam tot de conclusie dat nieuwbouw beter was dan het herstellen van het oude kerkje.

Architect H.M. Kraayvanger kreeg de opdracht om een bouwtekening te maken voor een pastorie en de verbouw van de kerk. Dit plan was voor de kleine katholieke gemeenschap te duur en zo besloot men het priesterkoor van de oude kerk te slopen om tegen het overblijvende schip een deel van de nieuwe kerk te bouwen. De eerste steenlegging vond plaats op 30 september 1929 en op 13 maart 1930 werd het nieuwe kerkgedeelte en de pastorie ingewijd. De aannemer was de firma De Waal uit Rotterdam.

In 1952 was de kerk een gebouw dat bestond uit een gedeelte uit 1872 en een deel uit 1930. Het oude kerkgedeelte was in slechte staat. Wederom werd aan architectenbureau Kraaijvanger gevraagd om een tekening te maken. Door de inspanningen van pastoor van Schaik en het kerkbestuur werden de benodigde financiële middelen bijeen gebracht en op 8 maart 1955 kon de firma Dessing (familie van de eerder genoemde Dessing) beginnen met de bouw van de kerk zoals die er nog steeds staat.

In 2009 is de kerk een gemeentelijk monument geworden. In het aanbevelingsrapport van een commissie van deskundigen wordt gesteld dat de kerk en pastorie unieke kenmerken van wederopbouw-architectuur vertonen en daarom van aanzienlijke cultuurhistorische waarde zijn

Zie voor meer details het OMD Infovel RK Kerk 2019

 

Lees meer
Lees minder

Bekijk D6 RK Kerk HH. Martelaren van Gorcum

Plattegrond

Details

Bouwjaar
1929
Type monument
Gemeentelijk monument
Type object
Kerk
Adres
Kerklaan 8, 2878 SV De Lier